Vefa

Dr. Öğr. Üyesi Yasin PİŞGİN İnsan ilişkisel bir varlık. Allah o’nu birtakım ulvi bağlar ve bağlılıklar için(de) yaratmıştır. O, yaratılışının anlam ve amacını, ancak bu bağlara sadık kaldığında gerçekleştirebilir. Bağlarını ve bağlılıklarını fark etmesi, koruması ve bunların hakkını vermesi; insanın insan olarak kalmasının, erdem ve şerefini korumasının temelidir. İşte vefa, insanın bağına ve bağlandıklarına karşı […]

Sebeb-i Hayat

Dr. Öğr. Üyesi Yasin PİŞGİN Otursak, elimize kâğıt kalem alsak, Allah’ın bize lütfettiği nimetleri saymaya kalksak sayamayız (İbrahim 14/34). Nasıl sayalım ki? Eskilerin ifadesiyle bir nefeste bile iki şükür lazım. Verdiğimiz nefesi alamazsak çatlarız; aldığımız nefesi veremezsek patlarız. Allah’ın bahşettiği her nimet azizdir elbet. Fakat bazı nimetler var ki, diğer pek çok nimetin selamet ve […]

Yakut Taşla Bir midir?

Hz. Peygamber de selefi olan peygamberler gibi, biyolojik, psikolojik ve sosyal yönlerden bir insandır. O da müşterek temel ruhun hâkim olduğu bütün risâlet devirlerindeki ilahi geleneğin bir temsilcisidir. O’nun peygamberliği beşerî fıtratını ortadan kaldırmamıştır. Ancak vahye ve gaybî hakikatlere mazhar oluşunun O’nun maneviyatında oluşturduğu şahsiyet derinliği ve inceliği hiçbir varlığa nasip olmayan ulvi bir mevkiyi […]

Mesele Sinek Değil Hâlâ Anlamadın mı?

Yazmak ne kadar da sık vacip oluyor. Ama yazmak ne kadar da kifayetsiz; yazmamaya ise gönül hiç razı değil. Tam da kıyametin önünde kapkaranlık bir gecenin parçaları gibi fitnelerin/fitnekârların ümmetin üzerine çullandığı şu dar zamanda susmak kalpte bir maraz. Susan da şeytan-ı ahraz… Söyleyecek sözü olan ya şimdi sözünü esirgememeli ya da Basra harap olduktan […]

Yağmurdan Kurtulduk Derken…

Belki de tarihte eşi ve benzeri görülmemiş 15 Temmuz kalkışmasının boyutları ve söz konusu girişime karşı necip milletimizin sergilediği varoluş mücadelesinin karakteri; bizi, dinî görünümlü dış mihraklı bölücü “faaliyetler” ve bunlara karşı millî benliğimizde inşa etmemiz gereken “tedbirler” konusunda yeniden ve acilen düşünmeye sevk etmektedir. Darbe girişiminin vücut bulduğu psiko-sosyal zemin, gereği gibi analiz edilmelidir. […]

Yasin Pişgin Hoca’dan, Mehmet Okuyan’a Reddiye…

Şimdi diyor ki; “Kur’an’da kabir azabını ima eden bir ayet yok…” Haydi sünnetteki meşhur pek çok rivayeti bir kenara bırakalım da tam da onun dediği gibi Kur’an penceresinden kabir azabına bakalım… Öncelikle ifade etmem gerekir; “kabir hayatı” (ya da kabir azabı ve mükâfatı) simge bir kavramdır. bu kavram; bir kabri olsun olmasın, kabrinde çürümüş bulunsun ya […]