İslam’ın Yeri

İslam milli bir anlayış içinde gözönüne alındığı veya dünya kültürü içinde kavranılmaya çalışıldığı zaman şüphe yok ki hem coğrafi hem de tarihî yer bakımından belli sınırlandırmalara maruz bırakılacaktır. Milli anlayış içinde, bir kavmin “manevi değerleri” bütünü içinde ele alınacak, sözgelimi Türklerin İslam öncesi düşünce ve inanç yapıları karşılaştırılarak bü kavmin yaşayışına bağımlı (yani o kavmin […]

Hazret-i Muhammed Ve Ümmeti

Azizim, güzel kardeşim, sana soruyorum, Allah rızası için cevap ver; ama samiyetle, vicdanın ve kalbinle… Efendimiz’in(sas), kulluğun ve insanlığınla alâkalı açıklamadığı, haber vermediği ne kalmıştır? Sen cenneti görmeden sana cenneti vadeden beşir, Hazret-i Muhammed’dir. Azabı ve Allah Teâlâ’dan uzaklaşmanın sıkıntılarını sen daha görmeden sana haber veren nezir, Hazret-i Muhammed’dir. Sen daha Allah Teâlâ’nın rahmetini görmeden […]