Teşhir Toplumu: Kavramlar, Kuramlar ve Pratikler

    Giriş Yaşadığımız çağ, insanın eski dönemlerden bugüne geçirdiği en büyük mutasyonu sahnelemektedir. Görme ile işitme, söz ile jest ve mimikler arasın­daki hassas dengenin, işaretler ve görme lehine değiştiği bir çağ bu. İnsanlar artık işitme üzerinden hakikati inşa etmek yerine, görme duyusuyla gerçekliğin sırrına nail olmaktadırlar. Hemen her şey görme tarafından kuşatma altına alın­mış […]

Tüketim Teşhiri ya da Teşhir Tüketimi

  Giriş “Ne tuhaf değil mi? Yeni bir yere geliyorsun, her şey aynı” Jim Jarmusch’un “Stranger Than Paradise” filminden David Lynch, gerçek hayattan uyarladığı The Elephant Man (Fil Adam) adlı [filminde John Merrick isminde kalıtsal bir hastalık nedeniyle görünüş itibariyle farklı bir yüze ve baş biçimine sahip olan bir kişinin hayatını anlatır. Başı oldukça bombeli […]

Teşhirin ve Gözetlemenin Biyo-Psiko-Politiği

… Teşhirin ve Tesettürün Psikopolitik Anlamı Teşhiri cesaretle ilişkilendiren bu dil, tam da bu noktada, tesettürü tehlikeli/şüpheli/şaibeli bir şey olarak kodlar. Teşhir “şeffaflıkla” pozitif anlam dünyasının en üst raflarından birine yerleştirilirken, tesettür içinde taşıdığı “gizlilikle” karanlığa ait bir davranış olarak tanımlanır. Teşhirin şeffaflığın anlam alanından aldığı bu güç teşhirciye “dürüstlük, açıklık, samimiyet” gibi ahlaki bir […]

Schizo Society ya da Kapitalizmi Teşhir

Patalojik Bir Hastalık Türü Olarak Toplum … Her toplumu tanımlama girişimi, sosyolojinin klasik epistemesinden ayrı olmamak koşuluyla mekân, zaman ve özneyi hesaba katan ve belli başlı para­digmayı esas alan bir tarzı içinde barındırır. Söz konusu paradigma kimi zaman çatışmacı kuramdan beslenirken kimi zaman mikro ölçekli sembolik etkileşim­li, kimi zaman da söylemsel düzeyde ideolojik bir perspektiften […]

Hakikatten Mahrumiyet Çağında Teşhire Teşne Olmak..

Hakikatten Mahrumiyet Çağında Teşhire Teşne Olmak:Mahremiyet Versus Teşhir Manzaraları … Simülasyonun Tezahürleri: Göz, Gözetleme ve Gösteriş Simülasyon kavramı Jean Baudrillard’ın metinlerinde anahtar kavramlardan biri olup, günümüz postmodern dünyasının gerçek bir toplumdan ziyade sembollerle imajların, gerçek ve somut olanın yerini aldığı sanal bir gerçek olduğunu göstermek amacıyla geliştirmiş olduğu bir kavramdır. Kitle iletişim araçları ve reklam, […]

Postmodern Toplumda Mahremiyetin Dönüşümü

… Kitlesel İletişim ve Mahremiyet: Gözetimden Göstermeye Bir Dönüşüm Hikâyesi Aşırı-Enformasyon ve aşırı iletişim hakikat eksikliğini, dahası varlık eksikliğinin belirtisidir ; Byung-Chul Han Tarihsel dönemleştirmeler birçok kriterin biraya gelmesiyle yapılır. Çoğu zaman tarihçinin bakış açısı, dönemin bir tarafını onun için daha ilgici çekici ve bu yüzden de daha görünür kılsa da, dönem yine de salt […]

Gerçekliğin Simülatif İfşası..

Gerçekliğin Simülatif İfşası:Eğlence Programlarındaki Katarsistik Bakiye … Televizüel Dünyaya Giriş Her şeyin televizyon ve haber düzeyinde olup bittiği bir dünya tecrübe edilmektedir (Baudrillard 2008: 82). Televizyon ayarlı zamanlarda yaşamakta­yız. Güne başlama ve günün bitişi arasında geçen sürede televizyon, zamanın tanziminde kilit bir rol oymamaktadır artık. İlişkilerin, ziyaretlerin, misafirlikle­rin zaman dilimleri, izlenen dizi yahut programın binbir […]