Kınalızâde Ali Çelebi – Ahlak-ı Alai Adlı Kitabından Alıntılar

Sebebi akli lezzet olan ilahî sevgiden aşağı olan sevgi, iyilerin birbirlerine karşı besledikleri iyi kaynaklı sevgidir. İyi genellikle devamlı olduğu için iyilerin sevgisi de kayboluşa maruz kalan diğer sevgilerin aksine devamlı olur. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: “O gün muttakiler dışındaki bütün dostlar birbirine düşman kesilecektir.” Bu sevgi iyi insanlara mahsustur. Ama sebebi lezzet veya […]

Tartışma ve Münakaşa’nın Yerilmesi Hakkında

Allah muhasamayı, münakaşayı şöyle yermiştir. “… pek azılı düş-man iken… ve  Kureyş için de : “Hayır onlar çok mu muhsama eden bîr kavimdir’’buyurmuştur. Öyleyse: Mümin. nefsine dönsün ve ona: Hevasına uyanları sünnete uymağa çağırıyorsun; oysa senin bunu, tartışma ve münakaşayı yapman da sünnet aykırıdır. Zira Nebi (a.s) , tartışma ve münakaşadan nehyetmiştır, ashabını münakaşa halinde […]