Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Sosyal Medya..

  Toplumsal Dönüşüm Bağlamında Sosyal Medya ve Değişen Aile Kavramı Giriş Sanayi devrimiyle birlikte kadının çalışma hayatına girmesi toplumsal yapının değişiminde etken olmuş­tur. Önceleri ev işlerinden sorumlu olan kadın, kapitalizmin etkisiyle modern toplumda çalışma hayatına çekilmiştir. Toplum ve aile içinde kadına yüklenen roller kimi zaman medyadan topluma, kimi zamansa toplumdan medyaya yansımaktadır. Bu araçların bireyi […]