Dikkat! Âmentümüze, İslâm’ın temellerine saldırıyorlar

Tarihin silbaştan yeniden yapıldığı zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bütün büyük doğumlar büyük sancıların çocuğudur. Tarihi, fikir, oluş ve varoluş çilesi çekmeyi göze alan, bedel ödemekten kaçınmayan toplumlar yapar. SELÇUKLU MAYASI VE OSMANLI RUHU, KÜRESEL BARIŞ YURDU KURDU Anadolu, işte böylesi bir çileyle yoğruldu. O yüzden Anadolu’ya ekilen Selçuklu mayası tuttu. O yüzden Anadolu’da yeşertilen, hakikatten […]

Sahabeye Dil Uzatanlara Cevaplar

Muhammed Salih Ekinci Hocaefendi ÖNSÖZ Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla!… Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd; Peygamberlerin serveri  Hz. Muhammed’e, onun aile efradına, ashabına ve kıyamet gününe kadar onlara iyilikle uyanlara salat ve selam olsun. Bazı dostlarım İstanbul’da çıkan İslamî vahdet gazetesinin Şiilerle ilgili yayınladığı 7 soruyu ve bu cümlede olmak üzere Müslümanların Şiilerden birine […]

Mezhep Suretindeki Hizip

Suriyeli muhaliflerden ve Buti’nin talebesi İmadüddin Reşid bey ile konuşuyorduk.  Şiiler ve Şiilik konusunda hem bilgili hem de müteyakkız bir zat olan İmadüddin bey Şia ile alakalı olarak ‘serapa siyasi bir mezhep’ tanımını kullandı. Dindarlığı siyasetten ibaret. Bundan dolayı da heyula gibi. Ele avuca sığmıyor.  Dini yönü de imamları sevmekten ve kabirlerine perestiş etmekten ibaret. […]