Şerrin İnsanın Elinde Olması,Kuran’a Aykırı mı ?

Hz.Peygamber bir duâsında şöyle buyurmuştur: “…Bütün hayırlar senin yed-i kudretindedir. Şerr sana âit değildir…”.(Müslim,Mesacid 201) Bu hadîs şu âyete aykırı görülmüştür. “Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allâh sizi azdırmak (iğva) istemişse, öğüdüm size fayda vermez. O, sizin Rabbinizdir ve O’na döndürüleceksiniz.” (Hûd, 34) Buna göre, âyet, şerri Allâh’a nisbet etmekte; hadîs ise insana […]