Risale-i Nurda Kötülük Problemi

Şerri Yaratmak Şer Değidir,Şerri Işlemek Şerdir.. Halk-ı şer, şer değil, belki kesb-i şer şerdir. Çünki halk ve icad, bütün netaice bakar; kesb, hususî bir mübaşeret olduğu için, hususî netaice bakar. Meselâ: Yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var, bütünü de güzeldir. Sû’-i ihtiyarıyla bazıları yağmurdan zarar görse, “Yağmurun icadı rahmet değildir” diyemez; “Yağmurun halkı şerdir” diye hükmedemez. […]

Şerrin İnsanın Elinde Olması,Kuran’a Aykırı mı ?

Hz.Peygamber bir duâsında şöyle buyurmuştur: “…Bütün hayırlar senin yed-i kudretindedir. Şerr sana âit değildir…”.(Müslim,Mesacid 201) Bu hadîs şu âyete aykırı görülmüştür. “Ben size öğüt vermek istesem de, eğer Allâh sizi azdırmak (iğva) istemişse, öğüdüm size fayda vermez. O, sizin Rabbinizdir ve O’na döndürüleceksiniz.” (Hûd, 34) Buna göre, âyet, şerri Allâh’a nisbet etmekte; hadîs ise insana […]