Postmodern Toplumda Mahremiyetin Dönüşümü

… Kitlesel İletişim ve Mahremiyet: Gözetimden Göstermeye Bir Dönüşüm Hikâyesi Aşırı-Enformasyon ve aşırı iletişim hakikat eksikliğini, dahası varlık eksikliğinin belirtisidir ; Byung-Chul Han Tarihsel dönemleştirmeler birçok kriterin biraya gelmesiyle yapılır. Çoğu zaman tarihçinin bakış açısı, dönemin bir tarafını onun için daha ilgici çekici ve bu yüzden de daha görünür kılsa da, dönem yine de salt […]