Öğrenmeyi Öğrenmek

“BENDEN FELSEFEYİ öğrenmiyeceksiniz” demiş örgencilerine Immanuel Kant, “ama benden nasıl felsefe yapılacağını öğrenecek, tekrar edilecek düşünceleri değil, düşünmeyi öğreneceksiniz. Kendi payınıza düşünün, kendi payınıza inceleyin, kendi ayaklarınız üzerinde durun.” Bu sözler isabetli bir tavsiyeyi, yerinde bir uyarıyı içinde barındırır gibi görünüyor. Ama bu sözler insanlar için ancak belli bir aşamadan, belli bir gelişme basamağından sonra […]

Öğrenmenin Sicil Dosyası

İlk çırpıda böyle bir başlık insana garip gelebilir.”Öğrenmenin sicil dosyası mı olur?”Çünkü önemli olan her şey sicillenir, kayda geçer,tescil eder.Sicil dosyası, iki açıdan önemlidir. Birincisi,sicil, aynı zamanda başarının bir göstergesidir. Performans değerlendirmelerinde siciller gözden geçirilir.Çünkü sicil kayıtları, mazi sayfasının not defterleridir. Kırık notlar, bir anlamda eğitim ve öğretimin eksikliğinden,metod ve tekniklerin yetersizliklerinden kaynaklanır Öğrenme ile sicil arasında çok anlamlı bir […]

İlmi Allah İçin Öğrenmeli

Kendi kendimize soralım.Bir insan şöyle veya böyle bu kadar çok kitap okumasına rağmen niçin daha da azgınlaşır? Neticede okudukları alimlere,evliyaya ait kitaplar değil mi,niye tesir etmez ? Cevabı basit ve bir o kadar da vahimdir. Ameller niyetlere göredir. Bir insan, ilmi Allah için öğrenmeli yani Cenâbı Hakkın rızası için tahsil etmelidir. Yine kitap okumak, sohbette […]