Tahiyyat’ın Manasına Külli Bir Bakış

ﺑِﺎﺳْﻤِﻪِ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻪُ ﻭَ ﺍِﻥْ ﻣِﻦْ ﺷَﻰْﺀٍ ﺍِﻟﺎَّ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ﺍَﻟﺴَّﻠﺎَﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻭَ ﺭَﺣْﻤَﺔُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَ ﺑَﺮَﻛَﺎﺗُﻪُ ﺍَﺑَﺪًﺍ ﺩَﺍﺋِﻤًﺎ Aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim! Evvela: Medresetü’z-Zehra erkânlarının arzularıyla verilen bir dersin bir hülâsasını sizlere de söylemeyi münasip gördük. O dersin mevzuu da: Umum kâinat mevcudatı hesabına Mi’rac Gecesinde, Fahr-i kâinat ve netice-i hilkat-i âlem Peygamber aleyhissalâtü vesselâm, […]

Kur’ân’da “Nur” Diye Nitelenen On Şey

…Bil ki Allah Teâlâ Kur’ân’da on şeyi “nur” diye tavsif etmiştir: a) Kendi zât-ı İlâhiyyesini… Nitekim “O,Allah göklerin ve yerin nurudur” {Nur, 35) buyurmuştur. b) Hz. Peygamber (s.a.s)’i “Nitekim O, “Muhakkak ki size Allah’dan bir nûr (olan o peygamber) ve apaçık o kitab gelmiştir” (Maide, 15) buyurmuştur. c) Kur’ân’ı Kerim’i… Nitekim O, “O (Muhammet’le) birlikte […]

Allah Sana Senin Cinsinden Bir Nur Bahşetti

O (Allah c.c) seni, senin O’nu istediğinden daha çok istemiş ve murad etmiştir. Anlamaman, bilememen bulamaman O’nun muradı değildir ki… Senin O’na sevgin, candan duyduğun aşk aslında, O’nun sana canından daha yakın oluşundandır. Sana can verilmezden evvel O Canan seni murad etti; senin bilmeni de, bulmanı da, arif olmanı da O murad etti. İşte bundan […]