Hoca Ahmed Yesevî, Hüküm ve Hikmet”

o * Doç. Dr., Büyükelçi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü –Ankara/Türkiye Öz Bu çalışmada maneviyat geleneğimizin en önemli temsilcilerinden olan Hoca Ahmed Yesevî’nin ölümsüz eseri Divan-ı Hikmet’ten ve tasavvuf geleneğimizden hareketle hikmet ve hüküm kavramları üzerinde durulmuştur. Yesevî’nin açtığı ilim ve irfan yolunun takipçileri medeniyet yürüyüşümüzün temel adımlarını teşkil etmişlerdir. Hakikat yolculuğunun ana hedefi olarak hükümlerin arkasındaki hikmetleri […]

Akıllı Türk, Akıllı Tarih!

İnsan eylemi, Ahmet Cevdet Paşa’nın deyişiyle, üçlü bir yapı gösterir: Eylemeyi bilmek(ilim), eylemeyi istemek(irade) ve eyleyebilmek(kudret). Eylem bu üç unsurun cisimleşmesidir, tezahürüdür; öyle ki, bir kez vuku bulduktan sonra eylem, kendisini oluşturan unsurlardan hiçbirisine, tek başına geri götürülemeyecek derecede yeni bir olgu’dur. Bilgi’nin, irade’nin ve kudret’in harmanıyla karmaşık bir örgü oluşturan insan eyleminin en önemli […]

Sen Alemde Ne Yapılıyorsa Neyi Görüyorsan Bil Ki Bu Gözle Göremediğin Mânâ Aleminin Maddî Aleme Taşması Ve Tezahürüdür

Hz. Pîr cevap veriyor: “Gözle görebildiğin sulh de, cenk de, övünülecek şeyler de, hâyâ ve utanmalar da aslında gözle görülemeyen hayâllerden doğmuştur. Bu gerçekleşen hadiseler evvelce hayâl şeklinde bulunmaktaydı.” Sen ne zannediyorsun! O saltanatı besleyen, bu âlemin maddî sahasında senin gördüğün tüm fiillerin hepsi evvelce hayâldi. Sonra onlar birer birer vücûd buldu. Fezâlara çıkmak, çok […]

Manayı Elde Etmek

Evet bir ben vardır bizde bizden içeru. Bu nur, bize uzak işitti bu emânet ötelerde değildir. İçtedir fakat kendiliğindende çıkmaz azizim! Bu işin seyri dıştan içeriye doğrudur. Yani kabukta kalmayıp öze nüfüz edeceksin. Kendisinden haberdar kılındığın içteki cevherini keşfe yürüyeceksin. Kabukta kalmayıp öz benliğine, seni sen yapan cevhere yaklaştıkla şevkin artacak, asla yılmayacaksın. Bir ömür […]

Mesnevi Mana İle Bakan Kişiye Yol Gösterir

Sözdeki birlik daima yol vurur. Kafirle müminin birliği, ten bakımındandır. Bedenler ağızları kapalı testilere benzerler. Her testide ne var? Sen ona bak. O beden testisi, abıhayatla doludur, bu beden testisi ölüm zehriyle. içindekine bakarsan Padişahsın, dışına bakarsan yolunu azıttın gitti. Söz, bil ki şu bedene benzer, manası da içindeki candır. Baş gözü, daima bedeni görür, […]