Kur’an-ı Kerim’in I’caz ve Belâgatına Dair Kısa Lem’alar

İ’lem Eyyühel-Aziz! Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın i’caz ve belâgatına dair “Lemaat” namındaki eserimde izah edilen bazı lem’aları dinleyeceksin: 1- Kur’anın okunuşunda yüksek bir selaset vardır ki, lisanlara ağır gelmez. 2– Büyük bir selâmet vardır ki, lafzan ve manen hatadan sâlimdir. 3– Âyetler arasında büyük bir tesanüd vardır ki, kârgir binalar gibi, âyetleri birbirine dayanarak bünye-i Kur’aniyeyi sarsılmaktan […]