Kültür Istilasının Şaheser Ürünü:Cumhuriyet Aydını

  Mehmet MAKSUDOĞLU Yeryüzüne, bu gezegene başka bir gezegenden inmedik. Türkistan’dan kopup gelen, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı Medeniyetlerini kuran bir milletin son nesil ferdleriyiz. Medeniyetimizin son safhasında, 18. Yüzyılda, atalarımız, Avrupalılara,insanın hayvana baktığı gibibakıyorlardı. Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan, Avrupa’lının ‘Kuman’ dediği Kıpçak Türkleri, 1000 küsûr yıl önce bile, atlarının boynuna astıkları (Kıpçak Türkçesinde : kuman, […]

Ferdî ve Millî Şahsiyet

Bu çok acı tarih gerçeğini gördükten sonra, mille­ti milet yapan, millî şahsiyeti meydana getiren oluşlar ve unsurları araştıralım. İnsanlar olmadan nasıl cemiyet olmazsa (Maurras’ın dediği gibi) “Milletler olmadan beynelmilellik de olamaz.” İnsanları, fertleri can sıkıcı, sözü sohbeti çekilmez birer silik, tufeyli yaratık hâline sokan nasıl şahsiyetsizlik ise, milletler de şahsiyetsiz oldukları öl­çüde, insanlık sofrasında hor görülür, […]

Kültür Emperyalizmi

Günümüzün en büyük davalarından biri kültür emperyalizmi. Mesela yanlış konmuş. Kültür beşeri bir değerdir. İstismar hedefi güden telkin ve propagandaların adı ideolojidir, kültür değil. Kültür deyince, azıcık batılılaşmış bir münevverin aklına -meselâ Şerif Mardin’in- Beethoven, Bach, Leonardo da Vinci, Shakespeare gelir. Ne kadar lüks, ne kadar ince bir silahtır bu. Beethoven’i tanıyacaksınız ve emperyalizme kurban […]