Cemil Meriç ile Söyleşi

cogito, Sayı: 32, 2002 “Bir aydının namusunu muhafaza etmesi son derece güçtür” Safa Mürsel: Bugün ihtiyacıma ve cehaletime binaen sizin huzurunuza, milliyetçilik meselesini, kısa da olsa şerhetmeniz talebiyle getirdim, Milliyetçilik mevzuuna Bediüzzaman Hazretleri yer yer eserlerinde temas ediyor. Türkiye’ye Bediüzzaman bu meselelerin alevlendiği, kompleks bir hüviyete karıştığı bir ortamda gelmiş. Sonra birçok alternatifler, aralarında nüans […]

Peyami Safa ve Kemal Tahir

Bir bakışta, bu, birbiriyle ilgisizmiş gibi, hatta çok yerde birbirine zıt gibi duran bu iki ismi bir araya getiren ortak nokta, onların ileri sürdükleri ve savundukları fikirlerin mahiyetinden doğmuyor; bu fikirlere yaklaşırken kullandıkları yöntemden ileri geliyor. Değindiğimiz incelik gözden kaçırılırsa, meselâ Peyami Safa gibi komünist düşmanı olarak tanınmış bir ismin Kemal Tabir gibi bir komünistle […]

Kemalistlik,Apaçık Gericiliktir…

Kemal Tahir bir çok Kemalist tezi reddediyor, çürütüyor. Kendine göre makul ve mantıklı delilleri var. Büyük Nutuk’un okunuşunun 70. Cumhuriyetin 75. yıldönümü kutlanırken Kemal Tahir’in şu iddialarına hangi resmi merci, hangi İnkılap Tarihi profesörü cevap verecek bakalım: İngilizler Vahdetdin’e karşı Mustafa Kemal’i tuttu. Mustafa Kemal İngiliz çıkarlarına hizmet etti. İngilizlerin halifelikten yana olduğu yalandır. Halifelik […]