Müslüman Şehri

Titus Burckhardt. Türkçesi: Suat Filmer Şehir planlamacılığı sorunu, sanatın alanını çok çok aşar; çünkü müslüman şehri, müslüman toplumun hayatını bir bütün olarak tahayyül eder ve yansıtır. İşte bu gerçeğin kendisi, bize, sanatları, toplumsal hayattaki rolleri bağlamında incelememize izin verir. Dahası, ister bir şahsın -örneğin şehirleri kuran bir hükümdarın- iradesinin ifadesi olsun; isterse bir grup şahsın, […]