Kitaplar ve Kütüphaneler

Daha önce eşi görülmemiş bu bilme ve araştırma aşkı, İslam dünyasını çok kısa sürede bilim, hikmet ve kültürün merkezi haline getirdi. Özellikle kağıtçılığın ilerlemiş olması bilimsel faaliyetlerin revaç bulmasına ve gelişmesine sebep oldu. Henüz hicretin ilk yüzyılı bitmemişken Müslümanlar kağıdı Maveraünnehir’ den Arapça konuşulan topraklara getirmişlerdi. Hicri 2.yy.’da Bağdat ve Mısır’da kağıt fabrikaları kurulmuştu. Aradan […]