Gülenizm’in Sahteliği,Mehdiliğin İnkarına Gerekçe Olabilir mi?

Günün gecesi var diye gündüzüne karşı çıkmak, yaşı da kurunun yanında yakmaktır. Ne var ki, tarihi süreç içerisinde geceye bakarak gündüze kara çalınmış, kurunun yanında yaş da yanmıştır. Bu günlerde, tam da bu süreci yaşıyoruz. Yanlışlar doğruya “emsal” olmuş, yüz yıldır hocaya, hacıya, tekkeye, medreseye saldırmayı varoluşunun gereği görenler, “cemaat” adını kullanan bir fitne yapılanmasından […]

Ulemaya İftira Etme İslamoğlu

İhsan Şenocak Hoca sohbette 51 ciltten oluşan Müsned’ten zalim sultanlara itaat edilmemesi ile alakalı hadislerin bir kısmını numarasını vererek okuyarak, “Bunlara haber gönderdik, ulemayı aşağılamayın, onlara iftira etmeyin, siz böyle yapınca Kur’an-ı Kerim okumasını bilmeyenler, sizin sözünüzden hareketle Ehl-i Sünnet alimlerine hakaret ediyor. Geliniz bu ümmet nasıl elindeki kelepçeleri parçalar, yeniden Üsküp’ten Patani’ye kadar yekvücut […]