Bilgelerden Hikmetli Sözler

Galen şöyle demiştir: Bildiği şey üzerinde düşünmeyen kişinin bilgisi ve sahip olduğu aklı kullanmayan kişinin aklı işe yaramaz. ——————— Kendini beğenmek (ucb) kişinin kendisinin gerçekte olmadığı, ama ol­mayı istediği bir hâlde olduğunu sanmasıdır. ——————— Putarkhos şöyle dedi: “Doğru sözlülük güzeldir. En güzeli ise bir âli­min, bilmediği bir konuda “Benim bu konuda bilgim yok.” diyebilme­sidir. Kimin […]

Filozoflardan Sözler:Basileus

Basileus şöyle demiştir: “Bir sözün maksadı zarar vermekse onun güzelliğine ve tatlılığına aldanma. Çünkü insanları zehirleyenler zehire tadı katarlar. Bir söz ile kastedilen şey faydalı olduğunda ise onun sertliği senin zoruna gitmesin. Çünkü insanı sağlığına kavuşturan ilaç­ların çoğu acı, tatları da kötüdür. ——————— Her bilginin sıhhatini tespit etmek için ikna olacağımız deliller ararken, söz konusu […]

Filozoflardan Sözler:Medargis

Niyeti güzel olanın yolu da güzel olur. Tadı sözlü olan, herkesin sevgi­sini kazanır. —————— Nice edep var ki kötü korunarak ihmâl edilmiş ve sahibine ölüm getir­miştir. ——————- Nefsini aklınla ıslah et ve edebini kendine ayna kılarak yaptığın şeyleri doğru bir şekilde algıla.   Kaynak: İbn Fatik-Hikmetli Sözler

Lokman Hekim’den Sözler

Yavrucuğum! “Şerri ancak şer söndürür” diyen kişi yalan söylemiştir. Şayet böyle diyen kişi doğru söylediğini düşünüyorsa bir ateşin yanına bir ateş daha yaksın ve söndürüyor mu bir baksın. Doğrusu şu ki ateşi  suyun söndürdüğü gibi şerri de ancak hayır söndürür. ———————- Yavrucuğum! Uzun süre sıhhat ve afiyet içinde oldum diye sevinme ve başına gelen musibeti […]

Filozoflardan Sözler:Aristo

Bilesin ki sen bozukken halkını düzeltemezsin; sen yoldan çıkmış iken halkını yola getiremezsin; sen yolunu kaybetmiş iken halkına rehberlik edemezsin. Bir kör nasıl yol tarif edebilir! Bir fakir nasıl zengin edebilir. Zelil olan nasıl yüceltebilir! Zayıf bir kişi nasıl güçlü kılabilir! Bilesin ki başkalarını düzeltmek isteyen kişi bunu ancak kendisini düzeltmek süretiyle başarabilir. Başkalarını bozmak […]

Filozoflardan Sözler:Eflatun

Sizi temin ederim ki elde etmek için birbirinizle yarıştığınız bu dünya malının ne kötü bir şey olduğunu bilseydiniz rağbet ettiğiniz şeye esasında hiçbir ihtiyacınız olmadığını fark ederdiniz. (Nefsin) arzularını yok edin, çünkü onlar (doğru) düşünmeyi engeller, ihtiyacınız olmayan şeyin talip­lisi olmayın. İşinizi yoluna koyacak şeylere bakın. Altın ve gümüşün fıtrata  faydası nedir ki! Altın ve […]

Filozoflardan Sözler:Sokrates

Dünyanın fanı olacağını bilen bir kişinin, fani olmayacak şeyleri bıra­kıp onunla uğraşması tuhaf şeydir. ——————— Nakledildiğine göre Sokrates, kendisini öldüren kralın huzuruna girin­ce kral ona: “Sokrates!” dedi. “Sen bizi eleştiriyor ve putlara tapınmanın iyi olmadığını söylüyormuşsun, öyle mi?” Sokrates: “Ben putlara tapınmânın bazı insanlar için iyi olmadığını söylüyorum.” Dedi, Kral: ‘ Peki, bu kim için iyidir» […]