İsa (a.s.)’ın nüzulü ve Mehdi (a.s.)’in gelmesi ile ilgili açık ayet var mıdır?

Değerli kardeşimiz; Hz. İsa (as)’n tekrar dünyaya gönderileceğine dair ayetlerden işaretler vardır; Mehdi hakkında ise hadisler bulunmaktadır. Kur’an’dan Deliller I. Delil “… sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim…” Hz. İsa (as)’ın ikinci kez yeryüzüne geleceğine dair işaretler taşıyan ayetlerden ilki Al-i İmran Suresi’nin 55. ayetidir: “Hani Allah, İsa’ya demişti ki: ‘Ey İsa, doğrusu […]

Hazreti Mehdi Hakkındaki Rivayetler “Mütevatir”dir – 1

“Mütevatir” ne demektir? Mehdi hakkında rivayet edilen hadislerin mütevatir olduğu hemen hemen bütün İslam alimleri tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ancak, öncelikle “mütevatir hadis”in ne anlama geldiğini açıklamak gerekir. “Giriş” bölümünde de kısaca tarif ettiğimiz gibi, hadis bilimcilerine göre bir haber birçok kişi tarafından rivayet edilmişse ve bu ravilerin bir araya gelip haber uydurmaları, durumları […]