İslam Alimlerinin Mehdiyet Hakkındaki Görüşleri – 2

İSLAM ALİMLERİNİN MEHDİYET HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Kütübü Sitte’de Yer Alan Mehdilik Hakkındaki Bazı Hadisler Bu bölümde, tarih boyunca çeşitli dönemlerde yaşamış İslam alimlerinin Mehdiyet hakkındaki görüşleri ve eserlerinde bu konuda aktardıkları rivayetlerden bir bölümü aktarılmaktadır. Bilindiği gibi Kütüb-ü Sitte (Altı Kitap), altı meşhur hadis kitabından oluşan hadis külliyatının tümüne verilen addır. Bu altı kitapta Peygamber Efendimiz (sav)’den rivayet […]