Hz.Ali’den Seçme Şiirler

Eğer zaman seni ısırırsa, selâmeti bekle; zîrâ selâmet onu bekleyene elbette gelip konacaktır. Eğer sana zarar dokunursa, ve ona dûçâr olursan, sabret, zîrâ ferahlık onun akîbindedir. Hastalıktan kalkmış nice adamlar hastalıkların­dan inlediler, ve nice inletenler uykusuzluktan göz kapayamadılar. Nice zahmet çekenler telaşlarındadır, ve nice belâ düşkünleri korkularından uyuyamaz. Gecelerinin akşamında mesrûr olan nice adamla­rı sabahleyin […]