Hadisleri Reddedip Sadece Kuran’la Amel Edenler

Hadisleri red edip sadece Kuran’la amel edenlerin demesi: Bu fasid görüşün aslı şuraya dayanır: Zındıklar ve rafizilerden ipin ucunu iyece kaçıranlardan bir grup, sünnetin delil olarak kullanılmasını inkar etmiş ve sadece Kur’an’la yetinmeyi iddia etmişlerdir. Onların bunu söylemelerindeki gayeleri farklı farklıdır. Bazıları nübüvvetin Hz Ali’nin hakkı olduğuna, Cibril aleyhisselamın peygamberler sallallahu aleyhi ve sellem’e gelişinde […]