Hadislerin Anlaşılmasında Rivayet-Dirayet Bütünlüğü

30 I. Giriş Temel Islâm bilimlerinde, özellikle hadis ilminde nakil, rivâyet ve hafıza ile birlikte akıl, dirâyet ve muhakemenin önemi tartışılmaz. Hadis metinlerinin, Rasûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) muradına mutabakat arz edecek şekil­de anlaşılması ve yorumlanması, sahabe devrinden günümüze birçok âlim için sürekli bir zihnî meşguliyet olmuştur. Hicrî ikinci ve üçüncü asırlarda müctehid imamların gösterdikleri […]