Selefilik ve Batı

  Radikal-entegrist’ selefîlik neden Batı’da yükseliyor?  Prof. Dr. Özcan Hıdır Radikal-entegrist selefiliğin, görünürde alınan bütün karşı güvenlik tedbirlerine rağmen, paradoksal bir şekilde Batı’da da yükselişini sürdürdüğü söylenebilir. 11 Eylül sonrasında ‘selefilik’ özellikle de ‘radikal-entegrist selefilik’ dünyanın hemen her yerinde yükseliş trendine girdi. Türkiye’de son aylarda pek çok insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan terör eylemlerinin faili, […]

Süfyaniyetin Dördüncü Rüknünü İfşa Ediyoruz..

  “BEŞİNCİ ŞU”IN GÜNÜMÜZE BAKAN BİR TAHLİLİ Risale-i Nur’da Süfyaniyet’in dört rüknü olduğundan bahsedilmekte, bunların ilk üç rüknü hakkında tafsilat verildiği hâlde dördüncüsüne dair pek az açıklama yapılmaktadır. Çünkü Risale-i Nur’un telifi zamanında ilk üçü zuhur etmişti; fakat dördüncüsü zuhur etmemişti. Dördüncüsü, istikbale ait bir mesele olduğu için Külliyat’ta pek muhtasar olarak yer almıştır.(1) Süfyaniyet’in […]

O da Bir Dindur..!

Oflunun biri, aylarca esîr-i firâş (yatağa mahkûm) bir surette yattıktan sonra hastalığının arttığını, ölüm saatinin yaklaştığını hissedince başına toplanmış olan evlâtlarına elemiş ki: “-Uşaklar, ben gözumi yumdukten sonra mal kavgası yapıp âleme rezîl olmanuzdan korkayrum. Gözümün açukluğunda mallarumi size taksim edeceğum!” Evlâtları itiraz etmiş, ölümü kendisine yakıştırmasını doğru bulmamışsa da Oflu: “-Hayır, ben kendi halimi […]