Ehl-i Beyt’e Bakış Açımız-2

Hazret-i Peygamber’in (sallallâhu teâlâ aleyhi ve âlihi ve sellem)hanımlarının Ehl-i Beyt’e dâhil olduğunun delîli önceki anlattıklarımızdır. Hazret-i Fâtıma, Hazret-i Ali, Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin’in dâhil olmasının delili ise, onların Hazret-i Peygamber’in en yakın akrabaları ve ev ahâlisi olmalarıdır. Bir kısmı az sonra gelecek olan ve üzerlerini bir örtüyle örtme hâdisesini anlatan bazı hadisler de […]

Peygamber Efendimize Saygı ve Hürmet Göstermek

Peygamber Efendimiz hayattayken ona nasıl saygı göstermek gerekiyorsa, vefatından sonra da aynı şekilde hürmet etmek, şahsını yüceltip saygı göstermek gerekir. Bu saygı, adını anınca, hadisini ve sünnetini zikredince gösterileceği gibi, bir başkasının onun adını anıp yaşama tarzından söz ettiğini, yakın çevresinden bahsettiğini, Ehl-i beyt’ini ve ashabını dile getirdiğini duyunca da gösterilecektir. Adı Anılınca Ne Yapmalı? […]

İlmin Kısımları

İlim, iki kısımdır: Birisi: yapılacak şeyleri öğrenmektir ki, bunları öğreten ilme (Fıkıh ilmi) denir. İkincisi: i’tikâd edilecek, kalp ile inanılacak şeylerin bilgisidir ki, bunları bildiren ilme (İlm-i kelâm) denir. İlm-i kelâmda Ehl-i sünnet vel cemâ’at âlimlerinin, Kur’ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden anladığı bilgiler vardır. Cehennemden kurtulan, yalnız bu âlimlerdir. Bunlara uymayan, Cehenneme girmekten kurtulamaz. Bu […]