Cenâb-ı Hakk ın Adı Olur Olmaz Şekilde Anılmamalı

Bize rivayet olunduğuna göre, tabiîn zâhidlerinden muhaddis ve fakîh Avn ibni Abdillah da  şöyle demiştir: Ey mü minler! Allah Teâlâ’ya saygılı davranın da, O’nun adını olur olmaz yerde anmayın! Meselâ: Allah köpeği zelîl eyledi’, Allah falana söyle şöyle kötülük yaptı’ demeyin. Kendisinden faydalandığımız bir hocamız, Allah Teâlânın adını olur olmaz yerde ağzına almaz, sadece O’na […]