Teşhir Toplumu: Kavramlar, Kuramlar ve Pratikler

    Giriş Yaşadığımız çağ, insanın eski dönemlerden bugüne geçirdiği en büyük mutasyonu sahnelemektedir. Görme ile işitme, söz ile jest ve mimikler arasın­daki hassas dengenin, işaretler ve görme lehine değiştiği bir çağ bu. İnsanlar artık işitme üzerinden hakikati inşa etmek yerine, görme duyusuyla gerçekliğin sırrına nail olmaktadırlar. Hemen her şey görme tarafından kuşatma altına alın­mış […]

Teşhirin ve Gözetlemenin Biyo-Psiko-Politiği

… Teşhirin ve Tesettürün Psikopolitik Anlamı Teşhiri cesaretle ilişkilendiren bu dil, tam da bu noktada, tesettürü tehlikeli/şüpheli/şaibeli bir şey olarak kodlar. Teşhir “şeffaflıkla” pozitif anlam dünyasının en üst raflarından birine yerleştirilirken, tesettür içinde taşıdığı “gizlilikle” karanlığa ait bir davranış olarak tanımlanır. Teşhirin şeffaflığın anlam alanından aldığı bu güç teşhirciye “dürüstlük, açıklık, samimiyet” gibi ahlaki bir […]

Postmodern Toplumda Mahremiyetin Dönüşümü

… Kitlesel İletişim ve Mahremiyet: Gözetimden Göstermeye Bir Dönüşüm Hikâyesi Aşırı-Enformasyon ve aşırı iletişim hakikat eksikliğini, dahası varlık eksikliğinin belirtisidir ; Byung-Chul Han Tarihsel dönemleştirmeler birçok kriterin biraya gelmesiyle yapılır. Çoğu zaman tarihçinin bakış açısı, dönemin bir tarafını onun için daha ilgici çekici ve bu yüzden de daha görünür kılsa da, dönem yine de salt […]

Bedenin Teşhiri:Dile Gelen Bedenden Duyuma Gelen Bedene

… Postmodern Kimliğin Mütemmim Cüzü: Bedensel İmaj Günümüzde insanlar kimliklerini ve ne olduklarını hararetli bir şekilde gösterme girişiminde bulunmaktadırlar. Bu çabalar giyimden saç stillerine, aksesu­arlardan tenin ve kasların görünüş biçimlerine kadar çeşitli bedensel imajlarla yapılmaktadır. İnsan bedeninin, kendine olduğu kadar diğerlerine de çekici görünmesi düşüncesi; bedenin cinsel ve erotik cazibesi; onun bir kimlik duy­gusu ifade […]