İmam Buhari – Muhaddislerin Efendisi

1. Yaratan Rabbinin adıyla oku! 2. O, insanı pıhtılaşmış kandan yarattı. 3-5. Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin en büyük kerem sahibidir. (Alak Suresi) 7. yüzyılda Allah’ın, son resul aracılığıyla insanlara gönderdiği ilk vahiy budur: Yaratan Rabbinin adıyla Oku! Bütün İslam kültür ve medeniyeti bu İlahî emrin kılavuzluğun­da oluştu. Allah’ın kelamı, onun elçisi aracılığıyla […]