Hadis Tenkîdi Kriterleri 

  Ahmet Tahir Dayhan D.E.Ü. İlahiyat Lisans Tamamlama Hadis ve Hadis Metinleri, Ünite no. 7 İzmir 2012,  s. 147-167 GİRİŞ Sahîh bir hadîsin isnâdında aranan vasıf, râvîlerinin âdil (İslâma uygun yaşayan) ve zâbıt (rivâyetini sağlam taşıyan), senedinin ise muttasıl (kesintiye uğramayan) olmasıdır. Şüzûz’dan (daha üstün râvîlere muhâlefetten) ve illetden (gizli bir kusurdan) arınmışlığı ise metninde aranan vasıflardır. Bir hadis, […]