33 senelik talebelikte öğrenilen 8 mesele

  Şakîk, Hâtem ‘e sordu: – Kaç senedir benim yanımdasın? Hâtem : – Otuz üç senedir. Şakîk : – Bu müddet zarfında benden ne öğrendin? Hâtem : – Sekiz mes’ele öğrendim. Şâkîk : – înnâ li’llâhi ve innâ ileyhi râci’ûn! Ömrüm seninle geçtiği hâlde benden ancak sekiz mes’ele mi öğrenebildin? Hâtem : – Evet hocam, […]