Problemli Bir Nebî & Resûl Anlayışı : Nebî’ye İtaat Yok mudur ?

Bismillâhirrahmânirrâhiym Allah Teâlâ (c.c.) Yüce Kitâbında buyuruyor ki; “Muhakkak Tevrat’ı biz indirdik ki onda bir hidâyet ve nûr vardır. Teslim olmuş NEBÎLER yahudilere onunla hükmederdi.” (Mâide/44) Önsöz Olarak Batı dünyasında yaklaşık iki yüzyıl önce kendisini hissettirmeye başlayan ve son iki yüzyılda akıl almaz bir hızla gelişerek geldiğimiz noktada küresel egemenliğini pekiştirmiş bulunan modernizm hareketi, İslâm dünyasının aklını […]

İsra ve Miraç hususunda Mealcilerin büyük çelişkisi

  İsra ve Miraç hususunda Mealcilerin büyük çelişkisi..Miraç var mı? Peygamber Efendimiz bedenen göklere yükseldi mi? Mescid-i Aksa nerede?: İsra ve Miraç hususunda Ehl-i Sünneti eleştirmekte ittifak halinde olan mealciler kendi içlerinde herhangi bir fikir birliğine varamadılar..Oysa Kuran ayetlerinin açık, anlaşılır ve kolaylaştırılmış olduğunu savunur ve bu yüzden de Kuran tefsirinde hadisleri lüzumsuz görürler. Kuran’ın […]

2 Farklı Abdülaziz Bayındır

Bayındır Hoca: (mealen) Hikmet, Kur’andan çıkarılan doğru hükümlerdir.. ‘Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet’ emrini uygulamak için o konuyla ilgili ayetleri bir araya getirmek lazım..Onları bir araya getirdiğinizde yeni bir şey ortaya çıkıyor..Kur’an-ı Kerim, kendi kendini açıklayan bir kitaptır..Resulullah dahi Kur’anı açıklama yetkisi yoktur..Şimdi Ehl-i sünnet olanlar bu laflarıma hop oturup hop kalkıyor..Allahu Teala ne diyor Hud […]

Bayındır Hoca’nın “Kaza Namazı Yoktur” Fetvasının Eleştirisi

1. A. Bayındır:  Allahu Teala bize öğle ile ikindiyi , akşam ile yatsıyı ihtiyaç halinde birleştirme ruhsatı da veriyor. Şu şekilde veriyor . Öğlen namazının son vaktini ikindinin ilk vaktini Kuran-ı Kerime koymamış (1): Tenkit: a- İlgili ayetlerden hem 5 vakit namazın vakitlerini, hem cemi (namazları birleştirmeyi) hem de ihtiyaç halinde yapılabileceğini çıkardığı için Bayındır Hoca’yı kutlamak […]

Necm Suresi, İsra, Mirac ve Mealcilerin Çelişkileri

Abdulaziz Bayındır – Bu konuyu anlatan ana ayet şudur: “Kulunu bir gecede Mescid-i Haram’dan alıp, çevresini bereketli kıldığı ((Bir yazıda “Sen…” veya “Siz …” yerine “O…” veya “Onlar…” denmesine Arap edebiyatında iltifat denir. O, ifadeye güzellik katar. Burada da üçüncü tekil şahıstan ikinci çoğul şahsa geçilerek “bereketli kıldığımız” ifadesi kullanılmıştır. Türkçede iltifat sanatı olmadığından tercüme […]

Uydurulmuş Dinden İndirilmiş Dine Kurân Müslümanlığı…

İslâmı yeni tanıyan biri İslamoğlu, Bayındır, Okuyan, Dorman, Taslaman veya Yaşar Nuri gibi birine rastlarsa ne olur…? – Merhaba, ben İslâm ile yeni tanışacağım! – Ehlen Vesehlen, merhaba kardeşim, ne iyi etmişsin, tam yerine geldin (!). – Hristiyan ve Musevilerde olduğu gibi İslamda da aynı Tanrı var sanırım bir de Muhammed var, bir de Kur’ân […]

Ebubekir Sifil Hoca’dan Abdülaziz Bayındır’a… “Mâide Sûresi/117 ve Nüzûl-i İsa(a.s.) Üzerine”

(Uzun ama önemli bir makaledir, okuduğunuza değecektir inşaAllah.) İnternette tesadüf ettiğim bir videoda Abdülaziz Bayındır Nüzûl-i İsa(a.s.) meselesi hakkında konuşuyor. Sadece belli bir kesitinin verildiği anlaşılan konuşmasına Bayındır, “İsa aleyhisselam tekrar inecek diye bir inanç vardır biliyorsunuz” diye başlıyor ve şöyle devam ediyor: “(…) Ebubekir Sifil bir yazı yazmış, nüzul-i İsa diye. Bunu bir söyleşi […]