Der-Medh-i Aspozi Der-Malatya (Malatya’daki Aspozi Övgüsü)

Bârekallâh gülsitân-ı bülbülândır Aspozi Cenneti tezkîr eder âlî-mekândır Aspozi Allah mübârek kılsın. Aspozi, bülbüllerin gül bahçesidir, cenneti andıran (hatırlatan) pek yüce bir mekândır. Mutedil âb u hevâ hem müctemi’ envâ’-ı zevk Mecma’-ı bezm-i safâ-yı ârifândır Aspozi Aspozi, hem mutedil (ne soğuk ne de sıcak) su ve havasıyla, hem türlü zevki içinde barındıran özellikleriyle, âriflerin huzur […]

Mescid-i Aksa

    Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu Varıp eşiğine alnını koydum Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu Gözlerim yollarda bekler dururum Nerde kardeşlerim diyordu bir ses İlk Kıblesi benim ulu Nebi’nin Unuttu mu bunu acaba herkes Burak dolanırdı yörelerimde Mi’raca yol veren hız üssü idim Bellidir kutsallığım şehir ismimden Her yana […]

SEN ve BEN

[alert color=”red”] İçme, ilk yudumda zehirler seni Bahtın kadehine döktüğü şarap. Her akşam koynunda uyutur beni, Her sabah ahumdan öper ıstırap.   Sen yirmi yaşınla bir baharsın ki, Gölgende neşenin rüzgârı eser. Düşünen alnımda benim her çizgi Bahan olmayan bir kışa benzer.   Sana ufuklar “gel” diye bağırır Ellerinde çiçek ve haykırarak; Seni gür sesiyle […]