Koda Hâkim Olan Dünyaya da Hâkim Olur

“Teknolojik gelişim, patolojik bir hastanın eline verilmiş balta gibidir. ” — Albert Einstein İnsan ırkı, bulunduğu her yerde internet bağlantısı oluşturmaya doğru bir yola girmişken, hem kendini hem de dünyayı yeniden yazıyor. Bu küresel bağlantı üzerinden de akıl almaz ölçüde iyilik geçiyor. İnsanoğlu, kaynağı ve konumu fark etmeksizin gerçek za­manlı bir şekilde şimdiye kadar kaydedilmiş tüm […]

Savunmasız Bir Küresel Bilgi Şebekesi

‘Bilgisayar sistemlerinin büyük çoğunluğunun ne kadar kolay ve ne kadar hızlı bir şekilde hacklenebileceğini gördük. Mat Hona’nın yaşadığı deneyim, dijital hayatlarımızın birkaç saniye içerisinde nasıl yok olabileceğini kanıtladı. T. J. Maxx ve Citibank, binlerce kilometre ötedeki suçluların, gözlerine kestirmeleri halinde neler yapabileceğini yaşayarak öğrenmek zorunda kaldı. Tüm bu bariz tehlikelere bakınca, insan fişe takılan ve […]

Selçuklular Döneminde Anadolu’da Felsefe ve Bilim

Aristoteles’e göre “episteme”nin yani nazarî bilginin (ilm) üretimi için “boş vakit” ve “merak” vazgeçilmez asgarî iki şarttır. Boş vakit ile merak, kısaca dendikte, maddî ve manevî ihtiyaçların azamî düzeyde karşılandığı bir ortamda ortaya çıkar. Böyle bir ortamın adı şehirdir. Şehir maddî ve manevî emniyetin bulunduğu mekandır. Şehir, içerisinde yaşayan insanlar arasında ortak bir vicdanın, ortak […]

İlk insan topraktan mı yaratılmış, maymundan mı gelmiştir?

İnsanın kendi geçmişi ile ilgilenmesi, şüphesiz aklın gereğidir. Dünyaya nereden ve nasıl geldiğini bulmaya çalışması gayet tabiidir. Ancak, bu tip soruları nasıl çözecek, konu ile ilgili dokümanları neyle tartıp değerlendirecektir? Sadece mücerret akıl bu soruları cevaplandırmaya kafi midir? Bu konunun açıklığa kavuşması için önce aklın çalışma prensibinin bilinmesi gerekir; Akıl, hadiseleri değerlendirme ve yorumlamada, duyu […]

Bilimlerin Gaye ve Sırları

 el-Gazzâlî Ey din kardeşim! Benden, dinde ilimlerin gaye ve sırları ile mezheplerin gaye ve incelikleri hakkında bilgi vermemi istedin. Şimdi sana, çeşitli meslek ve yolların farklılığı ile fırkaların çekişmeleri arasından hakkı bulup ortaya çıkarmada karşılaştığım sıkıntıları, taklid çukurundan tahkik mertebesine cesaretle nasıl yükseldiğimi, bu arada Kelam İlmi’nden nasıl istifade ettiğimi, sonra hakkı idrak için imamı […]

Rene Guenon – Modern Dünyanın Bunalımından Bir Alıntı

Bilimin ulaştığı kısmî ve eksik sonuçlar için araştırma yapmaktan daha çok salt araştırma yap­mak için araştırma yapılıyor. Bu alanda gittikçe ar­tan temelsiz kuramlar ve varsayımlar art arda gel­mektedir. Daha kurulur kurulmaz bu kuramların yerleri kendileri kadar kısa ömürlü olan başka kuramlarca doldurulmaktadır. Böylece içinde kesinlik­le elde edilmiş birtakım öğeleri bulmanın olanaksız olduğu tam bir kaos […]

Romantizm ve Akıbeti

İki Kültür Rönesans’ın karmaşık dölyatağından Batı zihni/yeti/nin başlıca karakteristiği olan insan varoluşuna ve hayatına ilişkin iki farklı kültür damarı, iki farklı temayül ya da iki genel yaklaşım teşekkül etmişti: Bunlardan birincisi, Bilim Devrimi ve Aydınlanmaca ortaya çıkmıştı ve akılcılığa, ampirik bilim’e ve şüpheci sekülerizme vurgu yapıyordu. İkincisi ise, onun diğer kutupta yer alan tamamlayıcısıydı ve […]