Modernistlerin Farklı Yorumladıkları Konulardan Bazıları

3.2.  Modernistlerin iddia ettikleri konular genel itibarıyla Kur’ân’da hü, küm içeren bütün konuları kapsamaktadır. Modernizm düşüncesi, bugün İslâmi düşünceyi, müslümanların bilincini, dini kültürü meşgul eden ve şekillenmesine etki eden en önemli proplemlerden biridir. Modernizm, hareket gücünü, dinamizmini, enerjisini, ve istikametini Oryantalizm ha. reketinden almaktadır. İnsana ait olan ürünlerin sadece Modernistlik Işığı altında anlaşılıp yorumlanabileceği tezini […]

Modernist Düşüncenin Inşası

1.4. Kur’ân’ın tarihsel süreçte, tarihsel bir metin olduğu şeklindeki tartışmalar, ilk defa XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Hint Alt Kıtasındaki klasik İslâm modernistleri tarafından başlatılmıştır.(129) Bu düşünce daha sonra aralarında farklılıklar bulunmakla beraber Fazlur Rahman, Hasan Hanefi, Muhammed Arkoun ve Nasr Hamid Ebu Zeyd tarafından günümüze kadar taşınmıştır. Modernistler kutsal metinleri tarihsel olarak eleştirirken, bu […]

Nevzuhur bazı ilahiyatçı sahte tanrılar

  Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay – 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Max Weber’in ifadesiyle Rönesansla birlikte eski Yunan’ın putları mezarlarından hortlatıldı. Böylece sahte ilahlar ortalığı kaplayınca “İnsanların Allah ile olan bağları koptu.” Sahte tanrılar ortalığı kaplayınca bilhassa gençler neye tapacağını bilemediler. Bu karmaşa Avrupa’da manevî huzursuzluğu artırdı; toplumlar karıştı. Bu karmaşayı Batılı bir kısım […]

Modern Müslüman’ın Zihin Durumu ve Zihin Algısı

  Modern İnsan “Modern insan” veya “modern Müslüman” terkipleri ile “zamansal” bir durumu değil, bir bilinç durumunu kas- dettiğimi belirterek başlamam isabetli olacak. Bu yazıda bu terkipler, temel kimlik kodlarını modernitenin belirle­diği insan tipini anlatmaktadır. Modernité, “dünya hayatın’’(1) öncelenmesi teme­linde şekillendiği için modern insanın öncelikleri dünya merkezlidir. Modern insan eşyayı ve olayları değerlendirir­ken merkeze kendisini, […]

Resulullah’ın Sünnetine Uymak

1-Kur’ân’ın daha çok genel ilkeleri ele aldığı, detaylara fazla girmediği bilinen bir husustur. İnsanı ise daha çok detaylar ilgilendirir, çünkü hayat detaylar manzumesidir. Yaşanan hayatın, Allah’ın muradına uygun olması için bu detayların doğru şekilde bilinmesine ihtiyaç vardır. İşte Sünnet bunun için gereklidir. Sünnet, Kur’ân’ın pratiğini gösterir. Kur’ân, hiçbir zaman sünneti izah edip açıklamaz, aksine sünnet […]