Sünnetin Kaynak Değeri

Ali Bakkal* *Prof. Dr., Harran Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi- Şanlıurfa/HRO. ilahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: V, Ocak-Haziran 2003 (s.1-27) Giriş Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in Sünnet’i, İslam tarihi boyunca bütün mezhepler tarafından İslam dininin iki temel kaynağı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte birçok sefer tarih içinde isimleri dahi verilmeyen bazı kişiler, Allah’ın bize sadece Kur’an’ı gönderdiğini,Kur’an’da Hz. […]