İsra ve Miraç ile İlgili 10 Mesele

(Mekke’den Kudüs’e ve Kudüs’ten Göklere Yükseliş) MEKKE DÖNEMİNİ üç kısma ayırmak mümkündür: 1-Gizli tebliğ dönemi, 2- Açıktan tebliğ dönemi, 3-Müslümanlara işkence, saldırı ve muhasara dönemi. Bu son dönemde Mekkeli müşrikler İslâm davetini durdurmak ve susturmak için her türlü şiddete başvurdular. En sonunda Müslümanlarla alışveriş dahil bütün ilişkileri kesmek ve onları boykot/muhasara altında tutarak ölümle pençeleşecek […]

Sünnet ve Hadis Konusundaki Kafa Karışıklığını İzale

1:Peygamberimizden bize 3 şey aktarılmıştır. Kur’an, sünnet ve hadisler. Sünneti müctehid sahabe, tabiun ve etba bize aktarmıştır. Bundan dolayı hadisçiler hadisi, fakihler sünneti (sistemi) bilirler. Değilse sünnet daha sonra, hadislerin tedvini ile ortaya çıkmış bir şey değil. Hadisler toplanmadan önce de Müslümanlar abdest alıyor, namaz kılıyorlardı. Hadisler daha çok ihtilaflı konularda nakledilen rivayetlerdir. Ama bunlar […]