İsra ve Miraç ile İlgili 10 Mesele

(Mekke’den Kudüs’e ve Kudüs’ten Göklere Yükseliş) MEKKE DÖNEMİNİ üç kısma ayırmak mümkündür: 1-Gizli tebliğ dönemi, 2- Açıktan tebliğ dönemi, 3-Müslümanlara işkence, saldırı ve muhasara dönemi. Bu son dönemde Mekkeli müşrikler İslâm davetini durdurmak ve susturmak için her türlü şiddete başvurdular. En sonunda Müslümanlarla alışveriş dahil bütün ilişkileri kesmek ve onları boykot/muhasara altında tutarak ölümle pençeleşecek […]