Vefa

Dr. Öğr. Üyesi Yasin PİŞGİN İnsan ilişkisel bir varlık. Allah o’nu birtakım ulvi bağlar ve bağlılıklar için(de) yaratmıştır. O, yaratılışının anlam ve amacını, ancak bu bağlara sadık kaldığında gerçekleştirebilir. Bağlarını ve bağlılıklarını fark etmesi, koruması ve bunların hakkını vermesi; insanın insan olarak kalmasının, erdem ve şerefini korumasının temelidir. İşte vefa, insanın bağına ve bağlandıklarına karşı […]

İnsani İlişkilerde İstikamet

….. Cenneti Kişisel İbadetlerle Aramak   “İman etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olmazsınız” (Müslim,Cihad,13..) buyuran Alemlerin Efendisi (a.s)., imanın temeline sevgiyi yerleştirmiş oluyor. Böylece ilişkilerimizde zorlamaya ve gösterişe dayalı olmayan, içimize yerleşmiş bulunan ve şahsiyetimizin ayrılmaz parçası haline gelmiş olan “karşılıklı sevgi ve muhabbet” ile ayakta duran bir toplum oluşturmamız gerektiğini […]