Rönesans’ı Yeniden Şekillendirmek

Avrupa Rönesans’ını -tamamen “Avrupalı” ve özellikle Italyan bir fe­nomen ve zihinler ile değerler üzerinde daha sonra Batı tarihinde derin etkiler bırakacak olan devrim niteliğinde bir hareket olarak gören gele­neksel algılanma biçimi- bizatihi on dokuzuncu yüzyılın bir ürünüdür. Fransız tarihçi Jules Michelet, İsveçli tarihçi Jacob Buckhardt ve İngiliz edip Walter Peter, yukarıda tasvir edilen “Rönesans’ın ne […]

Şarklı Globalleşme: Geçmişi ve Bugünü

Jan Nederveen Pieterse Avrupamerkezcilik eleştirisi birden fazla aşamadan geçmiştir. Bunlar­dan birincisi, öncelikle bir Oryantalizm eleştirisi içermektedir. Diğer düşünürlerin yanı sıra, özellikle Edward Said ve Martin Bernal Avru- pamerkezci tarihte ırkçılık ve kültürel ön yargı meselelerine yoğunlaş­mışlardır. Diğerleri ise ilerlemeci düşünce (Samir Amin, Paul Bairoch, Stavrianos) ve tarih yazımında (Eric Wolf, James Blaut, Jack Goody) Avrupamerkezci […]