Emperyalizm sürüyor

Prof. Dr. Teoman Duralı, Yahudi-İngiliz ittifakı ile başlayan emperyalizmi ve günümüzdeki yansımalarını TAKVİM’e anlattı. İNSANLIK tarihi, Sanayi Devrimi ile başka bir hal aldı. Kazanma arzusu, insanlığı büyük felakete sürüklüyor. Küçük bir kesimin kazancı uğruna savaşlar, açlıklar, felaketler ve katliamlar hiç çekinmeden yapılıyor. Modern Batı’daki siyasi iktidar, insanlığı felakete sürüklemeye devam ediyor. Türkiye’nin yaşayan en büyük […]

Selefilik ve Batı

  Radikal-entegrist’ selefîlik neden Batı’da yükseliyor?  Prof. Dr. Özcan Hıdır Radikal-entegrist selefiliğin, görünürde alınan bütün karşı güvenlik tedbirlerine rağmen, paradoksal bir şekilde Batı’da da yükselişini sürdürdüğü söylenebilir. 11 Eylül sonrasında ‘selefilik’ özellikle de ‘radikal-entegrist selefilik’ dünyanın hemen her yerinde yükseliş trendine girdi. Türkiye’de son aylarda pek çok insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan terör eylemlerinin faili, […]

Süfyaniyetin Dördüncü Rüknünü İfşa Ediyoruz..

  “BEŞİNCİ ŞU”IN GÜNÜMÜZE BAKAN BİR TAHLİLİ Risale-i Nur’da Süfyaniyet’in dört rüknü olduğundan bahsedilmekte, bunların ilk üç rüknü hakkında tafsilat verildiği hâlde dördüncüsüne dair pek az açıklama yapılmaktadır. Çünkü Risale-i Nur’un telifi zamanında ilk üçü zuhur etmişti; fakat dördüncüsü zuhur etmemişti. Dördüncüsü, istikbale ait bir mesele olduğu için Külliyat’ta pek muhtasar olarak yer almıştır.(1) Süfyaniyet’in […]

O da Bir Dindur..!

Oflunun biri, aylarca esîr-i firâş (yatağa mahkûm) bir surette yattıktan sonra hastalığının arttığını, ölüm saatinin yaklaştığını hissedince başına toplanmış olan evlâtlarına elemiş ki: “-Uşaklar, ben gözumi yumdukten sonra mal kavgası yapıp âleme rezîl olmanuzdan korkayrum. Gözümün açukluğunda mallarumi size taksim edeceğum!” Evlâtları itiraz etmiş, ölümü kendisine yakıştırmasını doğru bulmamışsa da Oflu: “-Hayır, ben kendi halimi […]