Kadın doğurmalı, ocak tütmeli

Neredeyse evli kadın olmak, çocuk doğurmak ve anne olmak ayıp hale geliyor. Namus kavramı çoktan kovuldu meşruiyet sahalarından. Artık o kelimeyi ağzımıza almamak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Dilimizden kovduk. Üzerimize yapışmasın, bizi çağdışı göstermesin diye vebadan kaçar gibi ondan kaçar olduk. Namus, sadece kadın bedenine ya da kadının özgürlüğünü baskılayan bir gerici dünya […]

Teolojiden ideolojiye, cihattan teröre

El-Kaide ve IŞİD gibi Harici-Vehhabist hareketler sistematik bir teolojiye dayanmazlar. Pratik, basit, rahat anlaşılır ve bireyleri keskin inançlara çağıran bir düşünce dünyası önerirler. Bundan dolayı çoğunlukla bir teolojiden bahsetmek zor. Çünkü teoloji dediğimiz düşünce sistemi, düşünmeye davet eden, sorgulama yapan ve hakikati grift kavramlar ve önermelerle temellendiren bir sistematiğin adıdır. Bu konuda aklımıza hemen İslam […]

IŞİD’in Ne Teolojisi Ne De Sosyolojisi Var!

IŞİD sivil ve askeri ayırım yapmadan hareket etmektedir. Mücadeleyi barbar bir av partisi konseptiyle gerçekleştirmektedir. Arap Sünni kabilelerin uzlaşmasına dayanmakta, ancak Sünnilikten çok kabileciliğin barbar ve fizyolojik saldırganlıklarını temsil etmektedir. Ehli Sünnetin ne siyasal teorisiyle ne de siyasal kültürüyle bir alakası bulunmaktadır. IŞİD, ortaya saçtığı terör eylemleriyle beraber birçok tartışmaya yol açacağa benziyor. Mesele sadece […]