Kapitalizme Karşı İslami Hayat

Batı medeniyeti, modernizm, Aydınlanma önemli iddialarla kendi toplumunu dönüştürdü. Bir kere modernizmi ya da Aydınlanma değerlerini devrim olarak algılamamak gerekir; başta teolojik olmak üzere din – devlet ilişkileri esasına dayalı iktidar biçimi Batı toplumlarında çıkmaza girdi. Hristiyan değerleriyle İslam toplumlarını geçmenin, aşmanın imkan dahilinde olmadığı ortaya çıktı. Üstelik Gazali sonrasında İslam aleminin en parlak döneminin […]

Küresel Medeniyet

Kitle mantığını içselleştirmiş insanın estetik zevkleri, ahlak vargıları tarihten büyük kopuş gösterir. Bu insan artık ba­yağıyı. ucuzu ve yaygın olanı makbul addeder. Yaygınlık genel kabul görme psikolojisinin bir sonucu olarak belirir. Sürekli her şeyi almaya kafayı koyan, piyasaya çıkan her ürüne en azından tutkuyla bağlanarak bakan bugünün insanı kültürünü, seçkin ve az bulunur olmaktan, yüksek […]

Sistemi Eğlence île Bastırmak

Günümüz insanı kadim değerlerinden farklı bir eğlence ha­yatına dalar. Eğlence sadece eğlenme, zihni dağıtma, yüklerin­den kurtulma, lirik potansiyelini harekete geçirme, yeni bir va­roluş için enerji, güç depolama, hazırlık yapmayı değil sadece ve sadece vakit geçirmeyi hedefler. Eğlenirken düşünen, kay­gılanan günümüz insanı gündelik hayatını oyun ve eğlenceye dönüştürmeye çalışır. Hem sistemin, menfi yönlerini aşama­dığı, itiraf edemediği […]

İnsan bugün bir değer taşıyor mu?

Piyasadaki işlevine göre insan kıymetli. Piyasada yer aldığı kadar insan değerli. İktisadi düzen ve sanayi imalatına bağlı olarak insan da tanımlanmış ve kıymetlendirilmişim. Bugünün insanı kendi başına sadece insan olduğu için kıymetli değildir. Bugün insanın değeri yok; seri üretime bağlı olarak her bi­rey, her insan, her kişi, insanların, kişilerin içinde biridir. Nasıl bir tişört, bilgisayar, […]

İmaj Bakımından Güçlü;Karakter Yapısıyla Zayıf Kişilikler

Varoluş biraz da güvenlik alanını muhafaza eden güçlere ya da odaklara karşı “değer ve saygı” sunmakla tanımlanabilir.Kişiler hem başkalarıyla yani insan türüyle ilişkiye geçmek ister öbür taraftan irtibatının kısa, mesafeli ve mümkünse fi­ziksel temasa geçmeden gerçekleşmesini ister. Belki sadece gençlere mündemiç kılınacak bir özelliktir bu ama çok dikkatli bir gözlemle toplumların geneline yayılmış bir genel […]

Modern İnsan ve Değerlilik

Her nesneye ya da metaya değer atfetmek kadar her olaya bir anlam yükleme derdindeki kişi bugün için “çok değerlilik” ile aslında değer kavramını değersiz kılmakta, değer atfettiğini zannettiği hususları gözden düşürmektedir. Bu belki modernitenin ve ulus devletin barışçıl bir dini çoğulculuğu mümkün kıl­mak için icat ettiği atmosfere denk düşebilir (Habermas, 2012, 8) fakat bu çoğulculuk […]

Hakikat Tekliği ve Çokluğu

Günümüz insanını belirleyen en belirgin niteliklerin başında “hakikat algısı” gelmektedir.Günümüz insanının hakikate ilişkin yargısı, hakikati ele alış biçimi ve hakikat ile olan ilişkisi onu kendinden önceki insan ve çağ özelliklerinden ayırır. Günümüz insanı hakikati bulamadığından hakikat arayı­şına girmediğinden daha kötüsü günümüz insanı hakikatin varlığı konusunda endişeli olduğundan onun varlığına inan­mıyor. Hakikati ister varolanlar içerisinden ayrı […]