Rönesans’ı Yeniden Şekillendirmek

Avrupa Rönesans’ını -tamamen “Avrupalı” ve özellikle Italyan bir fe­nomen ve zihinler ile değerler üzerinde daha sonra Batı tarihinde derin etkiler bırakacak olan devrim niteliğinde bir hareket olarak gören gele­neksel algılanma biçimi- bizatihi on dokuzuncu yüzyılın bir ürünüdür. Fransız tarihçi Jules Michelet, İsveçli tarihçi Jacob Buckhardt ve İngiliz edip Walter Peter, yukarıda tasvir edilen “Rönesans’ın ne […]