Bayramlarda Ne Yapılır?

İslam’ın en güzel yanlarından birisi de insan fıtratında bulunan bütün özellikleri dikkate alıp fıtratın ihtiyacını tam anlamıyla karşılayabilmesidir. İnsanın fıtratında sevinme, rahatlama, mutluluğunu insanlarla paylaşma özelliği vardır. İnsanın “nasıl sevindiği”, “sevinince neler yaptığı” onun kişiliğini ortaya koyar. Çoğu insan fıtratında var olan bu özelliğini “şımarıklık”, “kibirlenme”, “yoldan çıkma”, “günaha girme” şeklinde ortaya koyar. İnsanların nasıl […]

Sahih-i Buhariye Atılan Iftiralar

… Sahih-i Buhârî’de Zayıf Hadis Yoktur Hadis karşıtları, kimi kandırırsak kâr düşüncesiyle olmadık iddiâlar ileri sürmüşlerdir. Yeterli bilgisi olmayanları kandırmayı bir kazanç saymışlar, “adam sahîh hadisleri topladığını söylüyor, ama sahîh hadislerin hepsini toplamıyor” diyerek Buhârî’yi kusurlu göstermeye çalışmışlardır. Hâlbuki hadis ilmiyle az da olsa meşgul olanlar, imâm Buharî’nin bütün sahîh hadisleri bir araya getirmek gibi […]

Muhaddisler Halifeler Için Hadis Uydurmadı

Hadis karşıtlarına göre hadis diye bir şey yoktur. Hadis denilen şey, duruma ve ihtiyaca göre uydurulmuş sözlerden ibârettir. Bu onların genel kanâatidir. Konumuzla ilgili görüşleri ise şudur: Medineli dindar muhaddisler, Emevî halifelerinin dini gerektiği gibi yaşamadığını görünce, onları kötülemek ve Ehl-i beyt’i övmek için hadis uydurdular. Buna karşılık Emevi halifeleri de boş durmadı; onlar da […]

Peygamber Postacı Değildir

Hadis ve sünnet inkârcıları, Müslümanları Peygamber Efendimizin etrafından uzaklaştırmak, onu ve hadislerini önemsizleştirmek için her yolu deniyorlar. Bir Müslümanın aslâ söylememesi gereken şu sözü bile söylemeye cür’et ediyorlar: Kur’ân-ı Kerîm ‘deki “peygambere itaat edin” emri yanlış anlaşılıyor. Allah bu sözüyle, Peygamber’in Allah’tan alıp getirdiği âyetlere itaat edin, demek istiyor. Bu âyet hadisleri kapsamıyor. Hadis karşıtları […]

Büyük Alemin Kainat,Küçük Alemin Insan Olduğu

Büyük Alemin Kainat,Küçük Alemin De Insan Olduğunu Beyan Eder ‘Bu kainatta ne kadar âlem varsa hepsi iki kısımdır: a-Alem-i gaybdır. Yani göz, kulak ve sair duyulardan gaib âlem vardır. Buna âlem-i meleküt, âlem-i ervâh, âlem-i emr âlem-i me tul âlem- bâtın, âlem-i sîret, âlem-i keşf, âlem-ı latif ve âlem-i nurâni denilir. b-Alem-i şahadettir. Yani duyularla […]

Toplumların Dağılmasının ve Beldelerin Harab Olmasının Sebebi

Bir toplumun yaşayış ve hayatları arabaya benzer. Bir arabada birkaç meslekler vardır. Arabanın içinde de pekçok aletler ve edavat vardır. Çok ender şahıslar, sürdüğü arabasının her türlü arızasını ve o arızayı gidermesini bilir. Hal böyle olunca araba sahibi, her bir arızada o anzayı giderecek işinin erbabına müracaat eder. Hayat-ı ictimâiyede de ierdlerin ilk vazifeleri, kendi […]

Orucun Verdiği Ders:”Sen Bir Kulsun ve Acizsin!”

Kim bilir belki de gün içinde İftar vaktine kaç saat / dakika kaldı diye sık sık saatinize bakıyorsunuzdur. Belki de iftarı iple çekerken “keşke dün sahurda şunu da yeseydim, bunu da yeseydim” diye hayıflanıyorsunuz, “neden daha fazla yemedim sanki” diye kendinize kızıyorsunuz, bu geceki iftar ve sahur için diş biliyorsunuzdur. Eğer böyleyse korkmayın, endişelenmeyin! Kul […]