İsra ve Miraç ile İlgili 10 Mesele

(Mekke’den Kudüs’e ve Kudüs’ten Göklere Yükseliş) MEKKE DÖNEMİNİ üç kısma ayırmak mümkündür: 1-Gizli tebliğ dönemi, 2- Açıktan tebliğ dönemi, 3-Müslümanlara işkence, saldırı ve muhasara dönemi. Bu son dönemde Mekkeli müşrikler İslâm davetini durdurmak ve susturmak için her türlü şiddete başvurdular. En sonunda Müslümanlarla alışveriş dahil bütün ilişkileri kesmek ve onları boykot/muhasara altında tutarak ölümle pençeleşecek […]

İslam Düşüncesini Tahrif Eden Dört Fasit Kıyas

Dini alanda yorum, düşünce ve hüküm verme faaliyeti ilmi bir emanettir, emanetin ise ehline bırakılması emredilmiştir. Arabası bozulanın sanayiye, baş ağrısı tutanın hastaneye, saati bozulanın tamirciye gitmesi ne derece makul ve gerekliyse; baş ağrısı olanın sanayiye, diş ağrısı tutanın tamirciye, arabası bozulanın hastaneye gitmesi o derece gereksiz bir akıl tutulmasıdır. Aynı durum dini yorum, düşünce […]

Sünnetin Kaynak Değeri

Ali Bakkal* *Prof. Dr., Harran Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi- Şanlıurfa/HRO. ilahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: V, Ocak-Haziran 2003 (s.1-27) Giriş Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in Sünnet’i, İslam tarihi boyunca bütün mezhepler tarafından İslam dininin iki temel kaynağı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte birçok sefer tarih içinde isimleri dahi verilmeyen bazı kişiler, Allah’ın bize sadece Kur’an’ı gönderdiğini,Kur’an’da Hz. […]

Maturidilikte Akıl mı Esastır?

1-GİRİŞ Son zamanlarda, Fazlurrahman ve tarihsellik eleştirileriyle yıpranan “diyalogcu” ve“ılımlı İslam”cı modernistler, kendi bidat veya batıl görüşlerini Müslüman kitleye benimsetmek için, akla hayale gelmedik yöntemlere başvurmaktadırlar. Başvurdukları yöntemlerden birisi de Müslümanların gönlünde taht kurmuş muteber alimler üzerinden kendi batıl fikirlerini pazarlamak şeklindedir. Kendi fikirlerini muteber alimlerin fikri gibi göstererek, Müslümanları yanlış inanca sevk etmeye çalışmaktadırlar. Bu […]

Ruhlar berzah aleminde nerede kalmaktadır?

Alimler ruhların berzah aleminde nerede kaldığında ihtilaf etmişlerdir. -Ancak şehitlerin ruhları bunun dışındadır. Çünkü Yüce Allah onları yeşil bir kuşun içine yerleştirmiştir. Bu kuş cennet meyvelerinden yer, cennet nehirlerinden içer, arşa asılı kandillerde barınır. Bir gruba göre ruhlar kabirlerin içinde bulunurlar. Bu sebeple Hz. Peygamber (s.a.v.) onlara selam vermiş ve bizim de selam vermemizi emretmiştir. […]

Faziletlerin Türleri

Faziletler iki türlüdür: 1- Cansız varlıkların faziletleri. Cevherin altına, altının gümüşe, gümüşün demire, ışığın karanlığa, şeffaf olanın olmayana, latifin kesife, parlak olanın mat olana, güzelin çirkine üstünlüğü böyledir. 2- Canlıların faziletleri. Bunun çeşitli kısımları vardır: a- Görüntünün güzel olması. b- Cisimlerin kuvvetleri. Örneğin çekme, tutma, def etme ve besleme kuvvetleri gibi. Yine cihad, savaş, zorlukları […]

Maslahat Ve Hayırlar Konusunda Orta Yolu Tutmak

Orta yol (iktisad) iki derece arasında bir derece, iki konum arasında bir konumdur. Maslahatlar konusunda üç konum söz konusudur: Maslahatları elde et­me konusunda normalin altında kalmak, maslahatları elde etme konusunda smırı aşmak, bu iki konum arasında orta yolu tutmak. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kay­bettiklerinin) hasretini […]