Nonoşlar normalleşirken! Onur Yürüşü!

Tarihi yalnızca siyaset üzerinden okumak hatalıdır. Eğer tarihi siyaset üzerinden okursanız, toprak kayıplarına itikadî kaymalardan daha fazla ehemmiyet verirsiniz. Ve Viyana kuşatmasının başarısızlığına, ‘tekke ve zaviyelerin kapanması’ndan daha fazla ağlarsınız. Galibiyet Allah’ın elindedir; bir gün size verir, bir gün de sizi sınamak için kafirlere. İtikadî anlamda imtihan ve galibiyet, kafirin dünyevî başarısından bağımsız olarak şu […]

“İlim-Amel Dengesi”

“Modern zamanda İslami ilimler ile uğraşanları bekleyen en büyük tehlike, İslam’a oryantalistçe yaklaşmaktır.” Doç. Dr. Soner Duman hocamız ile “İlim-Amel Dengesi” hakkında yapmış olduğumuz mülakatı yayınlıyoruz. İslami ilimler tahsil eden kişiler, ilimde derinleşmelerine rağmen, ilimle amel arasındaki dengeyi sağlamakta zorlanabiliyorlar. İlim ve amel arasındaki bu dengesizlik problemini nasıl aşabiliriz? Bizim klasik dönem ulema fıkha hiçbir […]

Kudüs’ü Konuşmak

D.Mehmet Doğan Tarihimizin Kudüs’ünü bilmeden, İslâm tarihinde Türklerin rolünü dikkate almadan işi hamasete boğmakla, edebiyata bulamakla bir yere varılamaz. Hayali değil, gerçek Kudüs üzerinden konuşmamız gerekiyor. Bugünün Kudüs gerçeğini görmezden gelerek, tarih yok sayılarak bu yapılamaz. Malazgirt zaferinden bir yıl önce Uvak oğlu Atsız Kudüs’ü Fatımilerden aldı… Yani Selçuklular Anadolu’dan önce Kudüs’ü aldılar. İslâm dünyasının […]

Siz “Şirk” Deyince Ne Anlıyorsunuz?

Siz şirk deyince sadece put önünde secde etmeyi, ona dua etmeyi mi anlıyorsunuz? Put, şirke âlet edilen şeylerden sadece birisidir. Şirk, sadece ve sadece Allah’a karşı gösterilmesi gereken bir tavrı, inancı, duyguyu, düşünceyi Allah dışında bir varlığa karşı sergilemektir. Kur’an’da bir âyet var ki bize şirkin ne olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Kehf sûresinde […]

An Olur,Bütün Yorgunluğuna Değer!

Bazen bir konuda elinizden geleni yapar, bütün çabanızı harcar ama bir türlü istediğiniz neticeyi alamazsınız. Tam bütün umutlarınız kırılmak üzereyken gerçekleşen ve o an önemsiz gibi duran tek bir şey belki de bütün çabanıza değer, bütün yorgunluğunuzu alır. Peygamberimizin (s.a.v.) hayatındaki şu olay bana hep bu gerçeği hatırlatır: Allah Resûlü’nün (s.a.v.) amcası Ebu Talib vefat […]

Sebeb-i Hayat

Dr. Öğr. Üyesi Yasin PİŞGİN Otursak, elimize kâğıt kalem alsak, Allah’ın bize lütfettiği nimetleri saymaya kalksak sayamayız (İbrahim 14/34). Nasıl sayalım ki? Eskilerin ifadesiyle bir nefeste bile iki şükür lazım. Verdiğimiz nefesi alamazsak çatlarız; aldığımız nefesi veremezsek patlarız. Allah’ın bahşettiği her nimet azizdir elbet. Fakat bazı nimetler var ki, diğer pek çok nimetin selamet ve […]

Emperyalizmin Klasik Çağı

  Ellen Meiksins Wood Britanya kapitalizminin yükselişi kuşkusuz diğer önemli Avrupalı güçlerde, her ne kadar onların Britanya’daki iktisadi kalkınmayı sürükleyen içsel zorunlulukları olmasa da, sanayileşmeyi teşvik etmiştir. Ama bu etki ilk önce jeopolitik askerî rekabetin yerine iktisadi rekabetin geçmesini sağlamadı. 19. yüzyılda, klasik emperyalizm çağında, Avrupalı devletler daha da şiddetli sömürgeci yayılma kampanyaları yürüttüler ve […]