Kitle Teorisi ve Ideolojik Aygıt Olarak Spor Kitle Teorisi ve Ideolojik Aygıt Olarak Spor

XX. yüzyıl spor ve ideoloji arasındaki sıkı ilişkinin alenen ifşa olduğu bir dönem olmuştur. Özellikle kitleleri arkasından sürükleyen tüm dünyadaki futbol tutkusu, toplumsal, siyasi, ekonomik sorunların Önüne geçmeye başlamış, yaşanan en büyük kaoslar, karşısında tuttuğu ekibin (ki neden tutulduğunun da mantıklı bir açıklaması yoktur) galibiyeti tüm sorunları unutturmaya yetmektedir. Ülkelerde yaşanan siyasi, ekonomik bunalımlar toplumsal […]

Tarihsel Algı ve Ideoloji

A Tarih geçmiş yaşantı ve toplumsal davranışların aktarımı ile ortak değerler etrafında evrensel bir uygarlık oluşturmak yerine, milliyetçi bir anlayışla geliştiği için kültürleri birbirlerine yabancılaştırabilir hatta düşmanlaştırabilir. Bu kırılmanın temel nedeni ise ideolojilerden arınmış evrensel bir tarih yazımının oldukça zor olmasıdır. Olayın oluşumu, kendisi ya da sonuçlarından daha çok aktarımın şekli ve bunun algılanışına bağlı […]

Bayramlarda Ne Yapılır?

İslam’ın en güzel yanlarından birisi de insan fıtratında bulunan bütün özellikleri dikkate alıp fıtratın ihtiyacını tam anlamıyla karşılayabilmesidir. İnsanın fıtratında sevinme, rahatlama, mutluluğunu insanlarla paylaşma özelliği vardır. İnsanın “nasıl sevindiği”, “sevinince neler yaptığı” onun kişiliğini ortaya koyar. Çoğu insan fıtratında var olan bu özelliğini “şımarıklık”, “kibirlenme”, “yoldan çıkma”, “günaha girme” şeklinde ortaya koyar. İnsanların nasıl […]

Sahih-i Buhariye Atılan Iftiralar

… Sahih-i Buhârî’de Zayıf Hadis Yoktur Hadis karşıtları, kimi kandırırsak kâr düşüncesiyle olmadık iddiâlar ileri sürmüşlerdir. Yeterli bilgisi olmayanları kandırmayı bir kazanç saymışlar, “adam sahîh hadisleri topladığını söylüyor, ama sahîh hadislerin hepsini toplamıyor” diyerek Buhârî’yi kusurlu göstermeye çalışmışlardır. Hâlbuki hadis ilmiyle az da olsa meşgul olanlar, imâm Buharî’nin bütün sahîh hadisleri bir araya getirmek gibi […]

Muhaddisler Halifeler Için Hadis Uydurmadı

Hadis karşıtlarına göre hadis diye bir şey yoktur. Hadis denilen şey, duruma ve ihtiyaca göre uydurulmuş sözlerden ibârettir. Bu onların genel kanâatidir. Konumuzla ilgili görüşleri ise şudur: Medineli dindar muhaddisler, Emevî halifelerinin dini gerektiği gibi yaşamadığını görünce, onları kötülemek ve Ehl-i beyt’i övmek için hadis uydurdular. Buna karşılık Emevi halifeleri de boş durmadı; onlar da […]

Peygamber Postacı Değildir

Hadis ve sünnet inkârcıları, Müslümanları Peygamber Efendimizin etrafından uzaklaştırmak, onu ve hadislerini önemsizleştirmek için her yolu deniyorlar. Bir Müslümanın aslâ söylememesi gereken şu sözü bile söylemeye cür’et ediyorlar: Kur’ân-ı Kerîm ‘deki “peygambere itaat edin” emri yanlış anlaşılıyor. Allah bu sözüyle, Peygamber’in Allah’tan alıp getirdiği âyetlere itaat edin, demek istiyor. Bu âyet hadisleri kapsamıyor. Hadis karşıtları […]

Kapitalizm ve Boş Zaman

Ömer Aytaç Kapitalizm bir üretim sistemi olarak çalışma kadar boş zamanı da organize etti. Çalışmayı katı bir kodlanmışlık içine hapsettiği gibi boş zamanı da terminolojik anlamından  sıyırarak,  kârlı  bir  alan  olarak  düzenleme  çabası  içinde  oldu.  Bu bağlamda, boş zamanlar, birey inisiyatifinden uzaklaşarak, kurumsal aygıtlar ve araçsal hegemoninin etkisine girdi. Boş zaman, artık bireysel dinginlik, düşünsel […]