Akılcı Ahlak Nedir?

  Akılcı ahlak, araçsal akıl tarafından kurulan değerler sisteminin ürünü olan ahlaktır ki, bu ahlak sistemi insanın sadece maddi tarafını dikkate alarak onu bir makine olarak kabul etmekte ve dünyadaki menfaatlerine uygun bir değerler sistemi oluşturmaktadır. Söz konusu değerler sisteminde insanın manevi yönü yok sayıldığı için karşılıksız sevgi, karşılıksız yardımlaşma, konukseverlik, içten ve karşılıksız samimiyet, […]

Modern Dünyanın Ahlak Krizi

İletişim araçlarının dünyayı küresel bir köy haline getirmesi nedeniyle ahlak sorunu küresel bir sorun haline gelmiş, manevi buhranlar hızla yayılmış, müspet ahlakî değerler sarsılmış, insanlık ciddi bir değer sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Günümüzde adalet, merhamet, vefa, doğruluk, samimiyet, diğergamlık, hasbilik gibi ahlakî değerlerin erozyona uğraması sonucu ortaya çıkan manevi buhranlar, sadece bir bölge ya […]

Nonoşlar normalleşirken! Onur Yürüşü!

Tarihi yalnızca siyaset üzerinden okumak hatalıdır. Eğer tarihi siyaset üzerinden okursanız, toprak kayıplarına itikadî kaymalardan daha fazla ehemmiyet verirsiniz. Ve Viyana kuşatmasının başarısızlığına, ‘tekke ve zaviyelerin kapanması’ndan daha fazla ağlarsınız. Galibiyet Allah’ın elindedir; bir gün size verir, bir gün de sizi sınamak için kafirlere. İtikadî anlamda imtihan ve galibiyet, kafirin dünyevî başarısından bağımsız olarak şu […]

Çocuklara din eğitiminde hatalarımız

Dini emirlere ve yasaklara muhatap olan kişiye mükellef denir. Bununla ilgili genel kanaat akıl ve baliğ olma yaşıdır. Ortalama 10-15 yaş aralığında bir kız veya erkek dinin emirlerini yerine getirir ve yasaklarından olabildiğince kaçınır. Mükellefliğe alıştırma yaşı da vardır. Öncesinden çocuğa emir ve yasaklar hakkında ailede, camide, okulda vb yerlerde eğitim verilir. Namazın nasıl kılındığı, […]

Vefa

Dr. Öğr. Üyesi Yasin PİŞGİN İnsan ilişkisel bir varlık. Allah o’nu birtakım ulvi bağlar ve bağlılıklar için(de) yaratmıştır. O, yaratılışının anlam ve amacını, ancak bu bağlara sadık kaldığında gerçekleştirebilir. Bağlarını ve bağlılıklarını fark etmesi, koruması ve bunların hakkını vermesi; insanın insan olarak kalmasının, erdem ve şerefini korumasının temelidir. İşte vefa, insanın bağına ve bağlandıklarına karşı […]

“İlim-Amel Dengesi”

“Modern zamanda İslami ilimler ile uğraşanları bekleyen en büyük tehlike, İslam’a oryantalistçe yaklaşmaktır.” Doç. Dr. Soner Duman hocamız ile “İlim-Amel Dengesi” hakkında yapmış olduğumuz mülakatı yayınlıyoruz. İslami ilimler tahsil eden kişiler, ilimde derinleşmelerine rağmen, ilimle amel arasındaki dengeyi sağlamakta zorlanabiliyorlar. İlim ve amel arasındaki bu dengesizlik problemini nasıl aşabiliriz? Bizim klasik dönem ulema fıkha hiçbir […]

Emperyalizm sürüyor

Prof. Dr. Teoman Duralı, Yahudi-İngiliz ittifakı ile başlayan emperyalizmi ve günümüzdeki yansımalarını TAKVİM’e anlattı. İNSANLIK tarihi, Sanayi Devrimi ile başka bir hal aldı. Kazanma arzusu, insanlığı büyük felakete sürüklüyor. Küçük bir kesimin kazancı uğruna savaşlar, açlıklar, felaketler ve katliamlar hiç çekinmeden yapılıyor. Modern Batı’daki siyasi iktidar, insanlığı felakete sürüklemeye devam ediyor. Türkiye’nin yaşayan en büyük […]